GEOLOGPOZNAN.PL

GEOLOG POZNAŃ

USŁUGI GEOLOGICZNE POZNAŃ I OKOLICE - TEL. 501 451 615


Niezbędna opinia geotechniczna 

Oferując pomoc doświadczonych profesjonalistów, proponujemy Państwu wykonanie szczegółowych i specjalistycznych opinii geotechnicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu w wykonywaniu tego typu badań i opracowywaniu takich dokumentów wiemy, jak je skonstruować, by były one pomocne w dalszych etapach prowadzenia prac budowlanych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że od naszej pracy zależy często powodzenie sprawnego prowadzenia prac budowanych.

Czym jest opinia geotechniczna?

Jak wiadomo, obecnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek wykonania opinii geotechnicznej na każdego, kto planuje jakąkolwiek budowę. Opinia ta jest wstępną oceną terenu, na którym w przyszłości ma powstać budynek. Tworzona jest na podstawie badania gruntu a także na podstawie dostępnych map i materiałów archiwalnych. Wszystko to prowadzić ma do określenia, jakie kolejne badania geotechniczne powinny na danym terenie zostać wykonane.

    Opinie geotechniczne Poznań i okolice   Opinie geotechniczne Poznań i okolice   Opinie geotechniczne Poznań i okolice

Dlaczego warto skorzystać z naszych opinii geotechnicznych?

Skorzystanie z naszych usług w zakresie wykonania opinii geotechnicznej przede wszystkim sprawi, że będą Państwo postępować zgodnie z prawem. Dodatkowo zapewniamy dostarczenie przejrzystego i czytelnego dokumentu, który zawierać będzie dane dotyczące terenu pod przyszłą budowę. Ponadto możemy zapewnić, że zalecimy wykonanie tylko koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa budowy i przyszłego budynku badań, dzięki czemu nie będą musieli Państwo wydawać pieniędzy na wykonanie badań, które w danym przypadku zupełnie nie są konieczne.